Επιστήμη

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί περισσότεροι από 3.500 πλανήτες, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον με ειδικές διαστημικές και επίγειες αποστολές που αναμένεται να βρουν επιπρόσθετους πλανήτες.

Ενώ η ανακάλυψη νέων εξωπλανήτων εξακολουθεί να είναι σημαντική, έχουμε εισέλθει πλέον σε μια νέα εποχή όπου είναι εξαιρετικά σημαντικός ένας πιο λεπτομερής χαρακτηρισμός αυτών των πλανητών και των αστέρων που τους φιλοξενούν. Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ατμόσφαιρας ενός εξωπλανητή είναι η φασματοσκοπία διάβασης. Κατά τη διάρκεια της διάβασης, οι αστρικοί και οι πλανητικοί δίσκοι επικαλύπτονται και ενώ ένα μέρος του αστρικού φωτός εμποδίζεται από τον πυρήνα του πλανήτη, ένα άλλο, μικρότερο μέρος, φιλτράρεται μέσω της ατμόσφαιράς του. Οι μελλοντικές διαστημικές συσκευές θα παρατηρήσουν γνωστούς εξωπλανήτες για να καταγράψουν τα φάσματά τους και να χαρακτηρίσουν τη χημική τους σύσταση.

Για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αυτή η τεχνική και να διεξαχθούν έρευνες μεγάλης κλίμακας, πρέπει να έχουμε καλή γνώση των τροχιακών παραμέτρων των πλανητών που παρατηρούνται, ιδιαίτερα του αναμενόμενου χρόνου διάβασης.

Σε αυτό το κομμάτι, τα μικρά και μεσαία τηλεσκόπια και το κοινό μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και να κάνουν τη διαφορά.

Πώς γίνεται αυτό; Η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι:

1. Λήψη δεδομένων με μικρά τηλεσκόπια. Συγκεκριμένα, παίρνουμε φωτογραφίες από ένα αστέρι ενώ ο εξωπλανήτης περνά από μπροστά του. Μέχρι στιγμής έχουμε συλλέξει αρκετές παρατηρήσεις σε συνεργασία με ερασιτέχνες αστρονόμους (www.nunki.gr).

2. Ανάλυση των δεδομένεων. Σε αυτό το στάδιο, μετράμε το φως που προέρχεται από το αστέρι. Το αστέρι φαίνεται λίγο πιο αμυδρό όταν ο πλανήτης περνάει από μπροστά του.

3. Ερμηνεία των δεδομένων. Η μείωση του φωτός θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον πλανήτη: το μέγεθός του, την τροχιά του και το χρόνο διέλευσης.

Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, με στόχο την παρακολούθηση των πιθανών αλλαγών μακροπρόθεσμα.

Τα μέλη της ομάδας μας συνεργάζονται για να σχεδιάσουν εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ώστε να καταστήσουν τη διαδικασία εύκολη για όλους (μπορείτε να βρείτε εδώ το κύριο εργαλέιο που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση, το HOPS - Holomon Photometric Software - καθώς και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του) και τα τρέχοντα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Πιστεύουμε ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Η συνεισφορά των πολιτών στη σύγχρονη έρευνα είναι το κυριότερο κίνητρο του πρότζεκτ αυτού  και περιγράφηκε στο συνέδριο EPSC 2017, στη Ρίγα, σε αυτή την παρουσίαση από την επικεφαλή της ομάδας μας, Α. Κόκορη.

 

Το 11-ιντσο τηλεσκόπιο του Αστρονομικού       Το  διαστημικό τηλεσκόπιο James Web υπό κατασκευή 

σταθμού Χολομώντα                                       Πηγή: NASA/ Desiree Stover

Πηγή: Holomon Astronomy Team