Συμμετοχή

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις τεχνικές παρατήρησης, στείλτε μας email: exoworlds.spies@gmail.com