ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Τμήμα Φυσικής
Ε' Εξάμηνο

Διδάσκοντες:
Βλάχος Λουκάς
Πλειώνης Εμμανουήλ
Σειραδάκης Ιωάννης

Κύριο Διδακτικό Σύγγραμμα:
Χαράλαμπου Βάρβογλη, Γιάννη Χ. Σειραδάκη:
"Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία"
Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη
ISBN 960-7013-21-2Send comments to jhs@astro.auth.gr Last update: Tue Jul 14 12:21:19 EEST 2015