ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ και ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Τμήμα Μαθηματικών
Ζ' Εξάμηνο

Διδάσκων:

Ιωάννης Χ. Σειραδάκης

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016Send comments to jhs@astro.auth.gr Last update: Tue Jul 14 12:45:18 EEST 2015