ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Τμήμα Φυσικής
Η' Εξάμηνο

Διδάσκων:
Ιωάννης Χ. Σειραδάκης

Κύριο Διδακτικό Σύγγραμμα:
Γιάννη Χ. Σειραδάκη:
"Εισαγωγή Ραδιοαστρονομία"
Εκδόσεις ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης (2009)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016Send comments to jhs@astro.auth.gr Last update: Tue Jul 14 12:37:25 EEST 2015