ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

    ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
  2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) ΥΛΗ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  3. ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
  4. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
  5. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

  • E-mail: apostk@teiser.gr