ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ & ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ - TMHMA A1


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την παρακολούθηση του τμήματος A1 απαιτείται η εγγραφή στην σελίδα e-learning του μαθήματος. Η εγγραφή γίνεται με τη μέθοδο της αυτο-εγγραφής και θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό αυτο-εγγραφής, ο οποίος είναι: astro2016.

Παραδόσεις στο τμήμα A1 στην Α31 (Διδάσκων: Ν. Στεργιούλας):

  Τρίτη 1-3 μμ.

  Πέμπτη 12-2μμ.

Οι παραδόσεις του μαθήματος βρίσκονται διαθέσιμες και ως μάθημα ανοιχτής πρόσβασης στον OpenCourses του ΑΠΘ.