ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4-8

 

  

data


figure1

figure 2

figure 3


3d-data

3d-figure1

3d-figure2


data2.dat

data3.dat