ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Διδάσκοντες: Ν. Στεργιούλας, Κ. Τσιγάνης

    NEO: Εγγραφείτε στο μάθημα μέσω του elearning του ΑΠΘ.
               (κωδικός αυτο-εγγραφής: numerics2015)

               Το 1ο σετ ασκήσεων με καταληκτική ημερομηνία 12 Μαρτίου 2015 βρίσκεται στο elearning και εκεί πρέπει να
               υποβληθεί.
 


    Προτεινόμενα συγγράματα:
 
      α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
      β) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

 
Σημειώσεις μαθήματος:

      Σημειώσεις (Κ. Κόκκοτας)

  Ασκήσεις:

   
Ασκήσεις προγραμματισμού

  Fortran:

     Σημειώσεις Fortran77
    Force 2.09 F77 Compiler
   
Force 2.09 other versions

   Διάφορα:

     Διαδραστική εξάσκηση

   Εκτεταμένη Βιβλιογραφία:

1.    Applied Numerical Analysis (C.F.Curtis, P.O.Wheatley, Addison Wesley)

2.     Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering (J.H.Mathews, Prentice-Hall)

3.     Αριθμητική Ανάλυση (F.Scheid, Schaum's Outline Series)

     4.     Numerical Recipes (W.H.Press, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, B.P.Flannery, Cambridge Univ. Press)

     
5.     Αριθμητική Ανάλυση, Εισαγωγή (Μ. Βραχάτης, Εκδ. Κλειδάριθμος)