ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

29: Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

30: §1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6: επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ

7: § 3.2, 3.3, 4, 5.1 (αρχή)

13: § 5.1 (τέλος), 5.2 (αρχή)

14: § 5.2 (τέλος), 5.3, 5.4

20: § 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

21: ΚΑΤΑΛΗΨΗ

27: ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

28: ΑΡΓΙΑ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3: § 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2

4: §7.3, 7.4, 8.1, 8.2

10: §8.3, 8.4, 8.5

11: §8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5

17: ΑΡΓΙΑ

18: §10.1, 10.2, 10.3, 10.4

24: §11, 12.1 (αρχή)

25: §12.1 (τέλος), 12.2

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1: §12.3

2: ΚΑΤΑΛΗΨΗ

8:  §13, παράδειγμα Einstein στην §13.3 (αρχή) - συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης

9: παράδειγμα Einstein στην §13.3 (τέλος), §14.1.1 (αρχή)

15: ΚΑΤΑΛΗΨΗ

16:

22:

23:

29: ΑΡΓΙΑ

30: ΑΡΓΙΑ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 

5: ΑΡΓΙΑ

6: ΑΡΓΙΑ