ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 -  ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

1: Γενικές πληροφορίες για το μάθημα, §1.1, 1.2

2: §2.1, 2.2, 2.3, 2.4

8: §3.1, 3.2, 3.3, 4, 5.1 (αρχή)

9: §5.1 (τέλος), 5.2 (αρχή)

15: §5.2 (τέλος), 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

16: §6.1, 6.2, 6.3

22: §6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1

23: Δεν προσήλθαν οι φοιτητές λόγω κακοκαιρίας

29: §7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.1

30: §8.2.2 (αρχή)

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

5: §8.2.2 (τέλος), 8.3, 8.4

6: §8.5, 8.6

12: §9.1, 9.2, 9.3

13: §9.4, 9.5

19: Κώλυμα διδάσκοντος

20: §10.1, 10.2

26: §10.3, 10.4, 11

27: §12.1

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

3: §

4: §

10: §

11: §

17: §

18: §

24: ΑΡΓΙΑ

25: ΑΡΓΙΑ

31: ΑΡΓΙΑ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
 

7: ΑΡΓΙΑ

8: ΑΡΓΙΑ

14:

15:

21:

22: