·  Σημαντικότερα παροράματα του βιβλίου «Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική» (μορφή PDF)

·  Οδηγός του διδάσκοντος για το μάθημα "Εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική" (μορφή RTF, μορφή Word)

·  Εξεταστέα ύλη για το μάθημα "Εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική" (μορφή HTML)

·  Ημερολόγιο διδασκαλίας μαθήματος (μορφή HTML)

·  Παρουσιάσεις ηλεκτρονικών διαφανειών (μορφή *.pdf)

·  Θέματα εξετάσεων Ιανουαρίου 2001 + απαντήσεις (μορφή .PDF)

·  Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2010 (μορφή PDF)

·  Ενδεικτικά θέματα εργασιών(μορφή HTML)

·  Βαθμολογία εργασιών 2014 (μορφή pdf)