Το πρόγραμμα παραδόσεων για την άνοιξη του 2011 του κατ' επιλογήν μαθήματος του ΣΤ’ εξαμήνου του Τμήματος Φυσικής

"ΠIΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤIΣΤIΚΗ"

έχει ως εξής:
 
 

Δευτέρα 3 μ.μ. – 4 μ.μ., αίθουσα Σπουδαστηρίου Μηχανικής, 4ος όροφος ΣΘΕ

Τετάρτη 2 μ.μ.- 3 μ.μ., αίθουσα Σπουδαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής, 4ος όροφος ΣΘΕ

Τετάρτη 3 μ.μ. – 4 μ.μ., αίθουσα Σπουδαστηρίου Μηχανικής, 4ος όροφος ΣΘΕ