·  Κυριότερα παροράματα του βιβλίου "Πιθανότητες-Στατιστική"

·  Εξεταστέα ύλη και τυπολόγιο για το μάθημα "Πιθανότητες-Στατιστική" (μορφή HTML)

·  Ημερολόγιο διδασκαλίας μαθήματος "Πιθανότητες-Στατιστική" (μορφή HTML)

·  Ασκήσεις προς λύση για το μάθημα "Πιθανότητες-Στατιστική"(μορφή HTML)

·  Βαθμολογία homework και εξετάσεων (μορφή HTML)

·  Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2000 (μορφή Word)

·  Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2000 (μορφή Word)

·  Πρόγραμμα παραδόσεων (μορφή HTML)