·  Εξεταστέα ύλη για το μάθημα "Θεωρητική Μηχανική Ι" (μορφή HTML)

·  Ημερολόγιο διδασκαλίας μαθήματος (μορφή HTML)

·  Συνιστώμενες ασκήσεις -τυπολόγιο (μορφή HTML)

·  Εισαγωγή στην Αναλυτική Δυναμική (μορφή PDF)

·  Σημειώσεις Κεφαλαίου 3 (μορφή PDF)