Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής θέματα:


1. Eισαγωγικές έννοιες
2. Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία
3. Βασικές εξισώσεις του πλάσματος
4. Κύματα στο πλάσμα
5. Ισορροπία και ευστάθεια στο πλάσμα
6. Μη γραμμικά φαινόμενα στο πλάσμα