» Αρχική Ιστοσελίδα
  » Βιβλιογραφία
  » Εικονικό Εργαστήριο

  » Άλλες Ιστοσελίδες

  » Ανακοινώσεις

  » Επικοινωνία

Μηχανική Συνεχών Μέσων

Μάθημα γενικής επιλογής 7ου εξαμήνου

Διδάσκων : Στεργιούλας Νικόλαος

 

Στο μάθημα της Μηχανικής Συνεχών Μέσων θα μας απασχολήσουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εισαγωγή στον Τανυστικό Λογισμό με έμφαση στους καρτεσιανούς τανυστές. Μετρικός τανυστής. Ιδιοτιμές καρτεσιανού τανυστή και διαγωνιοποίηση συμμετρικού τανυστή.
  2. Μεταβλητές Lagrange και Euler. Τοπική και ολική παράγωγος. Γραμμές ροής και τροχιές σωματιδίων. Δυναμική Ροή. Τανυστής παραμόρφωσης. Συντελεστής σχετικής επιμήκυνσης. Διάνυσμα μετατόπισης. Τανυστής ρυθμού παραμόρφωσης. Κατανομή ταχυτήτων σε απειροστή περιοχή συνεχούς μέσου. Κυκλοφορία ταχύτητας και στροβιλώδης κίνηση. Είδη ροών (Μεταφορική, διατμητική, δίνη).
  3. Εξίσωση της συνέχειας. Δυνάμεις μάζας, διάνυσμα τάσης και τανυστής τάσης. Διαφορικές εξισώσεις κίνησης συνεχούς μέσου. Ιδανικό και Νευτώνειο ρευστό. Εξισώσεις Euler και Navier - Stokes. Καταστατικές εξισώσεις και ολοκληρώματα των Cauchy - Lagrange και Bernoulli. Εφαρμογές και παραδείγματα κινήσεως ρευστών με ιξώδες.

 

Σκοπός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι να δράσει συμπληρωματικά στην ύλη του μαθήματος. Με βάση την απαίτηση αυτή σκεφτήκαμε πως θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

  1. Προτεινόμενη βιβλιογραφία, που μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο
  2. Εικονικό εργαστήριο, όπου μπορείτε να βρείτε προγράμματα προσομοίωσης, βίντεο και φωτογραφίες σχετικά με την μηχανική συνεχών μέσων
  3. Λογισμικό, για την λειτουργία των παραπάνω
  4. Παραπομπές σε ιστοσελίδες σχετικές με την μηχανική συνεχών μέσων και την υπολογιστική μηχανική συνεχών μέσων

 

Ελπίζουμε πως με την προσπάθεια αυτή θα συνεισφέρουμε στην καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος.

 

Πείτε μας τη γνώμη σας για την ιστοσελίδα ή στείλτε τις προτάσεις σας

Copyright © 2006, ASTROnet

Steve's free web templates