» Αρχική Ιστοσελίδα
  » Βιβλιογραφία
  » Εικονικό Εργαστήριο

  » Άλλες Ιστοσελίδες

  » Ανακοινώσεις

  » Επικοινωνία

Μηχανική Συνεχών Μέσων

Διευθύνσεις στο διαδίκτυο με περιεχόμενο σχετικό με το μάθημα

 

Διευθύνσεις Ρευστομηχανικής

CFD Online: News, Forums, Links, Software, Books, Jobs, Events.

eFluids: Education, Publications, Research, Links, Gallery, Jobs.

CFDnet: News, Tutorials, Examples, Software, Publications.

OneSmartClick: Problems, Solutions, Notes, Basics, Links, Tutorials.

 

Εικονικά Εργαστήρια

engAPPLETS: Java Applets (Fluid Dynamics, Staristics, Dynamics).

Interactive Classroom: Laboratory Experiments, Interactive Tools, Electronic Textbooks.

eFluids: Gallery of Fluid Flow Calculators and Applets.

NASA (National Aeronautics and Space Administration): Free Software.

 

 

 


Copyright © 2006, ASTROnet