» Αρχική Ιστοσελίδα
  » Εικονικό Εργαστήριο
      » Εφαρμογές

      » Προσομοιώσεις

      » Φωτογραφίες

Μηχανική Συνεχών Μέσων

Εικονικό Εργαστήριο >> Προσομοιώσεις

 

  Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.math.rug.nl. Κατηγορίες: Direct Numerical Simulations, Free-Surface Liquid Dynamics 2D, Free-Surface Liquid Dynamics 3D, Industrial Applications.
     
  Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.itsc.com/movies. Κατηγορίες: Stability, Vortex Shedding, Gravity Waves, Fire, Compressible Flow, Material Transport, Hydraulics.
     
 

Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.cerfacs.fr. Κατηγορίες: Modelling, Unsteady Flow Calculations of Hybrid Grids, Advanced Aerodynamics and Multiphysics.

     
  Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.fm.vok.lth.se. Κατηγορίες: Industrial Applications, Propagation of Waves, Acoustic Waves.
 
Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://roger.ecn.purdue.edu. Κατηγορίες: Oscillations of a Liquid Droplet, Αcoustically Induced Oscillations of Liquid Droplets, Breakup of a Finite-Length Liquid Jet, Liquid Jet Flow Interactions with Axial Acoustic Oscillations , Breakup of a Liquid Jet in the Wind-Induced Regime, Experimental Visualizations of Low Speed Jets, Fuel Jet Behavior under Combustion Instability Conditions , Dense Spray Simulations using a Homogeneous Flow Model.
 
Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.gfdl.noaa.gov. Κατηγορίες: Atmosphere (Earth, Jupiter, Mars), Climate Diagnostics, Climate Prediction, High Performance Computing, Hurricanes, Mesoscale Dynamics, Oceans.
 
Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.featflow.de. Κατηγορίες: Incompressible Flow in Fixed 2D Domains, Incompressible Flow in Moving 2D Domains, Incompressible Non-Newtonian Flow in Fixed 2D Domains, Incompressible Flow in Fixed 3D Domains, Incompressible Flow in Moving 3D Domains, Special Highlights, Numerical Laboratory.
 
Προσομοιώσεις από την ιστοσελίδα: http://www.bakker.org. Κατηγορίες: Large Eddy Simulations, Chemical Reactions, Industrial Simulations, Cyclones.

 

 

 

Copyright © 2006, ASTROnet