» Αρχική Ιστοσελίδα
  » Εικονικό Εργαστήριο
      » Εφαρμογές

      » Προσομοιώσεις

      » Φωτογραφίες

Μηχανική Συνεχών Μέσων

Εικονικό Εργαστήριο >> Εφαρμογές

 

 

Ιdeal Flow Machine. Java Applet απο την ιστοσελίδα: http://www.engapplets.vt.edu.

                                         Οδηγίες ( Windows    Linux )

   

 

FoilSim II. Java Applet απο την ιστοσελίδα: http://www.grc.nasa.gov.

                                         Οδηγίες ( Windows    Linux )

   

 

Copyright © 2006, ASTROnet