» Αρχική Ιστοσελίδα
  » Εικονικό Εργαστήριο
      » Εφαρμογές

      » Προσομοιώσεις

      » Φωτογραφίες

Μηχανική Συνεχών Μέσων

Εικονικό Εργαστήριο >> Φωτογραφίες

 

  Φωτογραφίες από την ιστοσελίδα: http://www.galleryoffluidmechanics.com. Κατηγορίες: Aurora, Condensation, Miscellaneuos, Shock Waves, Supersonic Cars, Vortex Flows, Waves.
     
  Φωτογραφίες από την ιστοσελίδα: http://www.efluids.com. Κατηγορίες: Planes, Trains & Automobiles, Wind, Waves & Weather, Vortices, Combustion & Convection, Turbulence, Supersonic Flow, Other.
     
 

Φωτογραφίες από την ιστοσελίδα: http://www-math.mit.edu. Κατηγορίες: Plume and Vortex Dynamics, Rotating Fluids, Bubble Motion in a Thin Gap, Mixing by Bubbles, Convection in a Draining Soap Film, The Dynamics of Wine, Fluid Polygons and Polyhedra, Fluid Chains and Fishbones, Surface Tension and Hydraulic Jumps, Fluid Pipes.

 

 

Copyright © 2006, ASTROnet