ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» 

ΑΝΟΙΞΗ 2014

 

Φυλλάδιο 1

Φυλλάδιο 2

Φυλλάδιο 3

Φυλλάδιο 4

Φυλλάδιο 5

Φυλλάδιο 6

Φυλλάδιο 7

Φυλλάδιο 8