Για τις ανάγκες του μαθήματος προτείνονται τα παρακάτω συγγράμματα:
 

1. Φυσική Πλάσματος, Λ. Βλάχος, 2000,  Εκδόσεις Τζιόλα. (διανέμεται δωρεάν)

Συμπληρωματικές σημειώσεις
Κεφάλαιο 1 (ps, pdf)  
Κεφάλαιο-2 (ps, pdf)  
Κεφάλαιο-3 (ps, pdf)  
Κεφάλαιο-4 (ps, pdf)

Κύματα και αστάθειες στο πλάσμα, (PDF format) Σημειώσεις από την ομιλία μου στο Θερινό Σχολείο 'ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΞΗΣ''  Βόλος, 2002.

 

2. F.F. Chen, Introduction to plasma Physics, 1984, Plenum Press, N.Y. (στη κλειστή συλλογή της βιβλιοθήκης)
3. D. Nicholson, Plasma Theory, 1983, John Willey and Sons.